Z każdym klientem indywidualnie ustalamy zakres świadczonych usług , tak aby nasza współpraca była satysfakcjonująca dla obu stron.

Świadczymy usługi w zakresie:

  • Prowadzenia ksiąg handlowych oraz księgi przychodów i rozchodów,
  • prowadzenia ewidencji w uproszczonej formie ryczałtu,
  • prowadzenia ewidencji VAT,
  • sporządzania pełnej dokumentacji dotyczącej środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz ewidencji wyposażenia,
  • sporządzenia umów o pracę, umów cywilno-prawnych (umowa o dzieło, umowa zlecenia), rachunków do umów cywilno-prawnych,
  • sporządzenia list płac oraz deklaracji do US związanych z dochodami pracowników (PIT-11, PIT-4R),
  • prowadzenia akt osobowych wraz z niezbędną dokumentacją,
  • sporządzania deklaracji na potrzeby ZUS, Urzędów Skarbowych,
  • porządzania obowiązkowych sprawozdań na potrzeby GUS,PFRON,
  • sporządzenia zeznań rocznych.
Image