Nasze usługi

Oferta

Świadczymy usługi w zakresie

01.Prowadzenia ksiąg handlowych oraz księgi przychodów i rozchodów,

02.Prowadzenia ewidencji w uproszczonej formie ryczałtu,

03.Prowadzenia ewidencji VAT,

04.Sporządzania pełnej dokumentacji dotyczącej środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz ewidencji wyposażenia,

05.Sporządzenia umów o pracę, umów cywilno-prawnych (umowa o dzieło, umowa zlecenie), rachunków do umów cywilno-prawnych,

06.Sporządzenia list płac oraz deklaracji do US związanych z dochodami pracowników (PIT-11, PIT-4R),

07.Prowadzenia akt osobowych wraz z niezbędną dokumentacją,

08.Sporządzania deklaracji na potrzeby ZUS, Urzędów Skarbowych,

09.Sporządzania obowiązkowych sprawozdań na potrzeby GUS,PFRON,

10.Sporządzenia zeznań rocznych.

11.Pomocy przy zakładaniu działalności

Z każdym klientem indywidualnie ustalamy zakres świadczonych usług , tak aby nasza współpraca była satysfakcjonująca dla obu stron.